page: News.Item
request:

Международен фестивал за съвременен театър и пърформанс /МФСТП/ “Нулева гравитация” Кнежа 2017 организира своето Първо издание като нова фестивална концепция от 26 юни до 02 юли 2017г.

Международен  фестивал за съвременен театър и пърформанс /МФСТП/ “Нулева гравитация” Кнежа 2017 организира своето Първо издание като нова фестивална концепция от 26 юни до 02 юли 2017г. 18.03.2017

Международен северен фестивал на аматьорските театри /МСФАТ/ „Звезден прах“ бе мащабно международно културно събитие в България, което създадохме  със специалната мисия да организираме свойствена среда за развитие на съвременното театрално изкуство, да създадем средище, в което хората да намират място за творческа изява, за културно обогатяване и творчески обмен, пространство, в което да се приемат и насърчават многообразни форми на културно изразяване.

За пълното осъществяване на тази идея се наложи промяна в модела на фестивалната концепция и Организационният комитет десет години след създаването му, реши МСФАТ„Звезден прах“  да се превърне в свободно културно пространство за съвременно изкуство– Международен фестивал за съвременен театър и пърформанс /МФСТП/ „Нулева гравитация“.

Проявата се организира от Независимо сдружение на творци и артисти към НЧ“Борба1896“, Кнежа в партньорство с DANCING OPPORTUNITIES, Ирландия, www.dancingopportunities.com; One Gallery-Стефан Стоянов,България, www.onegallery.eu; ATOM Theatre, България, www.atomtheatre.info; wildchild innovations, Германия, www.wildchild-innovations.com; и Българска фестивална асоциация, www.bfa.bg.

Международен фестивал за съвременен театър и пърформанс “Нулева гравитация“ няма конкурсен характер.

Организационният комитет осигурява парична премия в размер на 1000 лева за стимулиращо развитие, която се присъжда по решение на екипа от експерти.

Сред основните компоненти, определящи облика на фестивала, е богатия набор от тематични творчески работилници върху ключови аспекти от театралната дейност с безспорно значение за осмисляне на актуалната театрална ситуация, за повишаване потенциала на артистите, за придобиване и включване на основни теоретични идеи в сценичната практика. В новият фестивален модел се организира само една творческа работилница, чиято цел е създаването на общ арт продукт в областта на съвременния театър и пърформанс. Методологията ѝ е колаборация на екипа от експерти - постановчик, хореограф, художник-сценограф и специалист по аудиовизуални сценични ефекти с участниците от фестивалните групи.

За нас е удоволствие да поканим театралните и танцови формации за съвременен театър и пърформанс към вашата организация за участие във всички фестивални направления, описани в обновения регламент на проявата.

Изпращаме ви Регламент на МФСТП “Нулева гравитация” Кнежа 2017г., Кратка история, Информация за събитието.

Ако участието в нашия Фестивал представлява интерес за вас, ще сме радостни да получим за селекция следните материали:

1. За участие в театралната програма на фестивала:

кратка анотация на предлагания спектакъл /Word документ, не повече от ½ страница формат А4/;
творческа характеристика на групата /Word документ, не повече от ½ страница формат А4/;
документален запис на спектакъла;
такса за участие в селективната сесия в размер на 25,00 лева, която можете да преведете по сметка;
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „БОРБА 1896” | БУЛСТАТ 000183644

ИА БАНКА | BIC: IABGBGSF | IBAN: BG06IABG74941001675900

Очакваме вашите документи до 19 Април 2017 на e-mail: ifctp.zerogravity@gmail.com

2. За участие в творческите работилници:

Ще получите приложение след селективната сесия.

Виж повече