page: Pages.Home
request: biblioteka

Библиотека

Основна ежедневна дейност в читалището е библиотечната дейност.

Мнозина знаят, че читалището като уникална по рода си институция, носи името си от “читалня”- естественото място, където някогашните родолюбиви и будни кнежане са се събирали за да четат.Това се случва в далечната 1896 г. в домовете на Цоло Диков, Атанас Кискинов и Кръстьо Гевреков, за да се установи за постоянно в преотстъпена сграда на кметството, където е отредено място за първите книги и списания.

Ако през 1904 г. библиотеката притежава едва 338 тома, то към днешна дата книжната колекция наброява около 68 000 т.

Разлиствайки летописните книги откриваме, че първият библиотекар е Никола Георгиев работил през 1897-1900г.Следват имената на учителите Иван Петков, Върбан Трифонов, Марин Тодоров, Никола Маринов. Първият щатен библиотекар е назначен през 1946 г.Той е Илия Михайлов Беремски. Високоблагородната им дейност е продължена от Павел Станчовски, Лилия Жилкова, Мария Бешкова, София Драганова, Йорданка Николова, Катя Симеонова, Ваня Върбишка и Маргарита Тодорова.

Библиотечната дейност включва:

 • Работа с читатели и уникални потребители диференцирана в 3 отдела:читалня, зала за възрастни и детски отдел.
 • Закупуване и електронна обработка на библиотечните колекции
 • Каталози и картотеки
 • Културно-масови прояви: сказки, литературни четения, срещи с писатели, изложби, читателски конференции, радиопредавания, уроци-беседи, справки, презентации
 • Въвеждане на старата библиотечна колекция в програмата АБ
 • Поддържане на основната документация на библиотеката
  • инвентарни книги
  • книга за движение на библиотечния фонд
  • дневници за ежедневно отчитане на показателите: читатели, раздадена литература, посещения, брой на справките и културно-масовите прояви
 • Отчисляване на несъбираеми, физически изхабени, морално остарели или многоекземплярни книги
 • Отчети

Спонсорите

За съжаление няма сведения, кои точно са първите дарители или спомоществуватели, сложили началото на нашата библиотека, но едно е сигурно: добре че ги e имало и нека ги има. Защото без тях едва ли щеше да има първата библиотечна колекция. Дори и сега, благодарение на тяхната подкрепа отново успяваме да предоставим на читателите ни нови и интересни заглавия.

Сред дългогодишните спонсори на Читалищна градска библиотека са: Любен Хинкин, Огнян Крачунов, Петко Таков, Валентин Калапиш, Красимир Пеловски, Йордан Дилков, Милена Горанова, Христо Пресолски, Първан Кутински, Илия Кочовски.

През 1988 г. един голям труд бе завършен.Извърши се реорганизация и преместване на библиотеката в сегашните просторни помещения.

През 2009 г. ЧГБ бе една от първите в страната в партньорство с МК и Община Кнежа със спечелен проект по програма “Глобални библиотеки”-България, финансиран от Фондация Бил и Мелинда Гейтс, в резултат на което в читалнята се организира компютърна зала с 6 компютърни конфигурации, лаптоп, мултимедия и копирна машина.

2013 отново се оказа успешна година. Не само с провеждането на множество презентации, открити уроци, закупуването на нови книги и обогатяване на бибилиотечната колекция, а и с новата и ценна придобивка-обзавеждане на читалнята с модерни модули мебели. Всичко това стана възможно, със помощта и съдействието на кмета на Общината Симеон Шарабански както и на Общинския съвет-Кнежа.

Съвременната модерна и високотехнологична библиотеката се превърна в предпочитано място за всички, които искат да учат, за да знаят, да се възползват от възможностите за информация, да установяват социални контакти или да прекарват приятно и полезно свободното си времe.