page: Pages.Home
request: detska-shkola-po-narodni-tanci

Детска школа по народни танци

От пет години детската школа по народни танци при НЧ „Борба 1896” се ръководи от хореографа Гето Ценковски. Участниците в нея са на възраст от 5 до 15год.

Заниманията се провеждат два пъти седмично, понеделник и четвъртък от 16.00 в Камерната зала на читалището. Освен обработен фолклор се изучават и автентични хора, които са в основата на на нашия бит.През годините на своето съществуване ДФФ „Гергана” участва във всички читалищни сценични прояви, регионални и национални фестивали и конкурси.