page: Pages.Home
request: festival-program

Фестивална програма

ТЕАТРАЛНА ПРОГРАМА

Международен фестивал за съвременен театър и пърформанс “Нулева гравитация“ няма конкурсен характер.

Организационният комитет осигурява парична премия в размер на 1000 лева за стимулиращо развитие, която се присъжда по решение на екипа от експерти.

 В програмата на МСФАТ“Звезден прах“, през изминалите девет години, присъстваха селектирани театрални пиеси на български групи и постановки на театрални състави от Италия, Испания, Чехия, Сърбия, Турция, Латвия, Украйна, Русия, Израел, Египет, Грузия, Франция. Тъй като основният фестивален замисъл е  търсенето, открояването и утвърждаването на най-стойностното  и значимото в сценичната практика, преодоляването на езиковата бариера и съвременна културна политика за промяна на обществените нагласи, в подкрепа на основната цел за обучителен и развиващ характер на форума, акцентирахме  на смесените модели на работа в съвременния  театър, съобразена с най-модерните, авангардни и провокативни световни, театрални практики, изразяващи се в търсене на театралния пърформанс като краен продукт и избрахме налагането на нов фестивален модел – МФСТП “Нулева гравитация“.

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА

Границите на съпътстващата програма от културни прояви в рамките на фестивала непрекъснато се разширява, за да изгради днес облика му като място за продуктивни културни срещи и културен обмен.

Традиционно е участието в проявата на именити български и чуждестранни артисти – художници, музикални, танцови изпълнители. Изключителното ниво на събитието през годините се утвърждава с участието и впечатляващото присъствие на танцовия състав на Нешка Робева, балет „Арабеск“, група „Вакали“, танцова формация „Атом театър“,  джаз изпълнителите  Михаил Йосифов, Борис Таслев, Христо Йоцов, Николай Ом, Бъни от Оратница, китаристът Пламен Петров, Представителен духов оркестър на Националната гвардейска част,  Струнен квартет „Интро“, оперната певица Еделина Кънева, изявени класически музиканти, художниците Любен Диманов, Людмил Георгиев, Деян Вълков, Димитър Петров, Радослав Нейчев, иконописецът Димо Димчовски, норвежката авторка Трине-Лизе Недреас, американският фотограф Брайън Дейли, художниците Ясен Згуровски и Димитър Генчев, талантите от Фондация „Артист“, Студио „Юнайтед авангард артист“,  Сдружение „Тишина“, арфистката Анжела Маджарова, Яна Дойнова, Розалина Касабова, Танцов ансамбъл“Орнати“, Грузия, Милица Гладнишка, изложба на произведения и видеоинсталации на професор Тодор Динов  и много други.

ТВОРЧЕСКИ РАБОТИЛНИЦИ

Сред основните компоненти, определящи облика на фестивала, е богатият набор от тематични творчески работилници върху ключови аспекти от театралната дейност с безспорно значение за осмисляне на актуалната театрална ситуация, за повишаване потенциала на артистите, за придобиване и включване на основни теоретични идеи в сценичната практика. В новия фестивален модел се организира  само една творческа работилница, чиято цел е създаването на общ арт продукт в областта на съвременния театър и пърформанс. Методологията ѝ  е колаборация на екипа от експерти - постановчик, хореограф, художник-сценограф и специалист по аудиовизуални сценични ефекти с участниците от фестивалните групи.