page: Pages.Home
request: festivali

Фестивали

Международен фестивал за съвременен театър и пърформънс "Нулева гравитация"

Международен северен фестивал на аматьорските театри /МСФАТ/ „Звезден прах“ бе мащабно международно културно събитие в България, което създадохме  със специалната мисия да организираме свойствена среда за развитие на съвременното театрално изкуство, да създадем средище, в което хората да намират място за творческа изява, за културно обогатяване и творчески обмен, пространство, в което да се приемат и насърчават многообразни форми на културно изразяване.

За пълното осъществяване на тази идея се наложи промяна в модела на фестивалната концепция и Организационният комитет десет години след създаването му, реши МСФАТ„Звезден прах“  да се превърне в свободно културно пространство за съвременно изкуство– Международен фестивал за съвременен театър и пърформанс /МФСТП/ „Нулева гравитация“.

Виж повече

 

 

МСФАТ “Звезден прах“

МСФАТ “Звезден прах“ е създаден през 2008 година от НЧ “Борба1896“, гр.Кнежа с изключителното съдействие на Министерство на културата и Българска асоциация на аматьорските театри /БААТ/. Включен е в Националния културен календар на МК за 2010, 2011 и 2012 година. Провежда се всяка година през месец юни. Реализира се с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

Виж повече

 

Фестивал на царевицата

Всяка година, от 2007  година, с много талант и въображение в град Кнежа се провежда уникално и атрактивно тържество – Фестивал на царевицата. Не случайно в Кнежа - царевицата е основен поминък на кнежанина години наред, в Кнежа е и единственият по рода си на балканите Институт по царевица.  Всичко това утвърждава зърнената култура като запазена марка на града.

Виж повече