page: Pages.Home
request: friday-evening

ВГ "Петък вечер"

Появата на ВГ „Петък вечер” импулсивно бе провокирана от учредената на 6 ноември 2013 г. общинска организация към Национално движение „Русофили”. Предвид обстоятелството, че съставът на групата е основно изграден от талантливите артисти към аматьорския театър при читалището, акцентът пада преди всичко на артистичното изпълнение.Това  придава на общата и визия особен колорит и излъчване.Успешният старт се даде с руски и украински изпълнения. В  дългосрочен план амбициите са насочени   към разширяване  репертоара с включването на: популярни български народни и естрадни, македонски и сръбски песни. Което е заложено в  главната цел да се работи в посока  „Славянски ритми”.

Атрактивна  и зареждаща ВГ „Петък вечер” определено  създава положителни емоции и настроение.