page: Pages.Home
request: invitation

Покана

Скъпи приятели,

Имаме удоволствието да ви уведомим, че Международен  фестивал за съвременен театър и пърформанс /МФСТП/ “Нулева гравитация” Кнежа 2017, организиран в последните девет години като МСФАТ “Звезден прах“ от НЧ “Борба1896” с изключителното съдействие на Министерство на културата, “ПЛЕВЕНСКИ ОБЩЕСТВЕН ФОНД – ЧИТАЛИЩА“; Фондация Артист; Фондация Граждански институт; БАРОК; МБСУГИ и Фондация „Америка за България”, включен в Националния културен календар на МК, пълноправен член на БФА, с основен медиен партньор Българска национална телевизия, организира своето Първо издание като нова фестивална концепция от 26 юни до 02 юли 2017г. в гр. Кнежа.

Проявата се организира от Независимо сдружение на творци и артисти към НЧ“Борба1896“, Кнежа в партньорство с DANCING OPPORTUNITIES, Ирландия, www.dancingopportunities.com; One Gallery-Стефан Стоянов,България, www.onegallery.eu; ATOM Theatre, България, www.atomtheatre.info; wildchild innovations, Германия, www.wildchild-innovations.com; и Българска фестивална асоциация, www.bfa.bg.

За нас е удоволствие да поканим театралните и танцови формации за съвременен театър и пърформанс  към вашата организация за участие във всички фестивални направления, описани в обновения регламент на проявата.  

Изпращаме ви Регламент на  МФСТП “Нулева гравитация” Кнежа 2017г., Кратка история, Информация за събитието. 

Ако участието в нашия Фестивал представлява интерес за вас, ще сме радостни да получим за селекция следните материали:

1. За участие в театралната програма на фестивала:

  • кратка анотация на предлагания спектакъл /Word документ, не повече от ½ страница формат А4/;
  • творческа характеристика на групата /Word документ, не повече от ½ страница формат А4/;
  • документален запис на спектакъла;
  • такса за участие в селективната сесия в размер на 25,00 лева, която можете да преведете по сметка;

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „БОРБА  1896” | БУЛСТАТ 000183644

ИА БАНКА | BIC: IABGBGSF | IBAN: BG06IABG74941001675900

 

Очакваме вашите документи до 19 Април 2017 на e-mail: ifctp.zerogravity@gmail.com

 

 2. За участие в творческите работилници:

  • Ще получите приложение, след селективната сесия.     

 

 

С уважение,

Искра Цанкова /Арт-мениджър/

МФСТП “Нулева Гравитация”, Организационен комитет