page: Pages.Home
request: reglament

Регламент

МФСТП "Нулева гравитация" се организира от  Независимо сдружение на творци и артисти към НЧ“Борба1896“, Кнежа в партньорство с DANCING OPPORTUNITIES, Ирландия, www.dancingopportunities.com; One Gallery-Стефан Стоянов,България, www.onegallery.eu; ATOM Theatre,България, www.atomtheatre.info; wildchild innovations, Германия, www.wildchild-innovations.com; и Българска фестивална асоциация, www.bfa.bg. Основен медиен партньор БНТ, www.bnt.bg.

Фестивалът няма състезателен характер, целта е да се представи разнообразие от спектакли, модели и различни тенденции на съвременния театър и пърформанс, да се насърчат срещите и културния обмен между театралните и танцови формации, творци и техните организации, да се осигури свободно културно пространство, което стимулира развитието на съвременните форми на изкуството.

В тази връзка Организационният комитет осигурява парична премия в размер на 1000 лева за стимулиращо развитие.

Театралната програма е разделена в три модула – съвременен танц, пърформанс и интердисциплинарни театрални форми.

Допуска се участие на състави от всички възрастови групи. Всяка група представя спектакъл с преобладавaща невербална част /движенчески, танцов театър, театър на сенките, пантомима, експериментални сценични форми/ до 60 минути /изключения от това правило могат да бъдат одобрявани само от Организационния комитет/. Екип от  ментори, експерти в областта на съвременното изкуство, подпомага работата на участниците чрез професионални съвети, провежда обсъждания, изготвя детайлен анализ на работата на режисьори, актьори, танцьори и сценографи. При необходимост, организаторите поемат техническото обслужване на групите и основно оборудване на сцената.

  • Първо издание  на МФСТП „Нулева гравитация“ ще се проведе от 26юни до 02  юли 2017г. в гр. Кнежа.
  • Групата поема разходите свързани с участието си във фестивала.
  • Организаторите осигуряват пълно съдействие на преференциални цени за резервации на нощувки и хранене през фестивалните дни.
  • Пристигането и регистрирането на групите трябва да стане до 16:00 часана 26 юни 2017 г.
  • От 17:00 часа стартира техническа конференция.
  • Официалната церемония за откриване на фестивала е от 21:00 часа на 26 юни 2017г.
  • Закриването на фестивала е на 02 юли 2017 г.