page: Pages.Home
request: shkola-po-izkustva

Школа по изкуства

1946 е годината, която бележи началото на Школата по изкуствата в НЧ “Борба1896”.Наистина са били нужни сърце, обич към музиката и много талант за да се създадат първите класове по цигулка, акордеон и китара.Тогава преподаватели са Илия Начев и Спартак Бутански.Повече от половин век нашият именит съгражданин твори своята прекрасна музика, като за това му е отреден специален кабинет и сега в читалището.

Всяко начало е трудно, още повече, че са липсвали стаи за подготовка на възпитаниците на школата.Уроците се провеждали в гримьорните.Трябва да изминат години усилена работа, за да дойдат и първите успехи. Десетки са записите влезли в златния фонд на Българското национално радио и завинаги запечатали гласовете и музикалните изпълнения на Васил Карагуйски, Никола Кошутански, Райна Кошерска…През шейсетте години на миналия век ШИ „Спартак Бутански” прави сериозна заявка за професионализъм.Като преподаватели са привлечени:Илия Начев, Райна Влаевска, Константин Марински, Димитър Герговски.Школата вече наброява повече от 100 ученика разпределени в класовете по класически инструменти-пиано, цигулка и акордеон.

Не са  малко  талантливите деца тръгнали от малкото читалище на малкия град Кнежа към голямата сцена : оперната певица Ванилия Кочовска, Райна Кошерска-преподавател в Музикалната академия-гр.Пловдив, Николина Маринска-музикален редактор на радио Благоевград.