page: Pages.Home
request: shkola-po-piano

Школа по пиано

Детската школа по пиано към читалището все повече се утвърждава като място, където децата могат да получат добро общо музикално образование. Дълъг е списъкът на талантливите възпитаници от класа по пиано с художествен ръководител Мая Няголова.

Заниманията в школата се основават преди всичко на  развитие музикалните способности у подрастващите. Учениците изучават много задълбочено/прецизно/ този водещ класически музикален инструмент, което включва освен това история и теория  на музиката и солфеж. В репертоара на школата по пиано са включени известни творби от български, руски и европейски композитори.Главна цел на обучението по пиано е усъвършенстване музикалното и естетическото възпитание на ученици от началния  до гимназиалния курс.Участията на талантливите възпитаници в различни празнични изяви се посрещат с небивал /траен/ интерес породен от завладяващите им изпълнения.