page: Pages.Home
request: srelarni-kambanki

ВГ Сребърни камбанки

ВГ „Сребърни камбанки” с худ. ръководител Галя Илчовска се сформира в резултат на  обичта на децата към песента.Вокалната група отбелязва успешно представяне в националния конкурс”Сладкопойна чучулига”-гр.Бургас, като събира овациите и на публика и на жури. През годините  успешно участва в националния конкурс „Лачени обувки”-гр. Берковица, на който получава специалната награда.