page: Pages.Home
request: tf-shtrih

ТФ "Щрих"

ТФ „Щрих” е създадена през 2006 г. като аматьорска театрална  група и още с появата си, с дебютния спектакъл „Хитър Петър” прави сериозна заявка за сигурен успех.През 2009 г. на Театрален фестивал „Звезден прах”, ТФ „Щрих” получава специално отличие от Министерството на културата  ,България, за мюзикъла „Зех тъ, Радке, зех тъ”.В репертоара си за пет години формацията има седем постановки, основно от жанра на комедията и сатирата, доближаваща се до гротеската, а през 2011г., със спектакъла „Между звездите и пръстта”, режисьорът на формацията направи сполучлив експеримент в сериозната драматургия с разтърсващи човешки истории в кръговрата на живота и смъртта.2012 г. ”Истинският Ивайло” бе постановката, която донесе втора  награда при неприсъдена първа от Международния театрален  фестивал „Кръстьо Пишурка”- гр. Лом.Емблематичната пиеса „Театър, любов моя”/2013г./ събра положителните оценки както на журито така  и на  публиката от шестия МСФАТ „Звезден прах”.