page: Pages.Home
request: zero-gravity

МФСТП „Нулева Гравитация“

/Zero Gravity /ZeroG_logo.jpg

Международен северен фестивал на аматьорските театри /МСФАТ/ „Звезден прах“ е мащабно международно културно събитие в България, което създадохме  със специалната мисия да организираме свойствена среда за развитие на съвременното театрално изкуство, да създадем средище, в което хората да намират място за творческа изява, за културно обогатяване и творчески обмен, пространство, в което да се приемат и насърчават многообразни форми на културно изразяване.

За пълното осъществяване на тази идея се наложи промяна в модела на фестивалната концепция и Организационният комитет десет години след създаването му, реши МСФАТ„Звезден прах“  да се превърне в свободно културно пространство за съвременно изкуство – Международен фестивал за съвременен театър и пърформанс /МФСТП/ „Нулева гравитация“.

В първоначалния си замисъл фестивалът е некомерсиален културен продукт с безспорен образователен, социален, променящ  съзнанието и обществените нагласи ефект. Появата му не е случайна. Идеята и инициативата за създаването му е подплатена от над стогодишна традиция на аматьорскoто театрално изкуство в град Кнежа. От 1896 година, с представянето на пиесата „Многострадалната Геновева“, до наши дни, почти без прекъсвания, в града се развива изключително активна театрална дейност. Няколко поколения творци преминават през читалищната сцена, създават незабравими образи и изиграват вълнуващи спектакли. Така, със самочувствие и уверени в нашата житейска кауза, през 2008 година организирахме формата, със съдействието на Министерство на културата на България и Българска асоциация на аматьорските театри. През първите три години от съществуването му по-скоро се опитвахме да изучим специфичната среда на аматьорското театрално изкуство, което е недостатъчно развито в страната ни и сравнително слабо представено на световната сцена. Художествената политика, към която се придържахме, акцентираше върху представяне на афиш от най-добрите спектакли на аматьорски театрални състави, допълнено с паралелна програма от ярки културни прояви.

През 2011 година, „Звезден прах“ оформи облика си на национален културен форум, който ежегодно присъства в културния календар на Министерство на културата.

От 2012 до 2015 година фестивалът е международен и се реализира с подкрепата на Европейския център на аматьорския театър /AITA/IATA/. А през септември 2015 става пълноправен член на Българска фестивална асоциация и чрез нея част от Европейската фестивална асоциация. През изтеклите девет години се осъществява  с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“, Община Кнежа и Посолството на САЩ в България. Основен медиен партньор на събитието за последните четири години е Българска национална телевизия /БНТ/.

През 2013 година, в резултат на натрупания опит и с оглед на собствените успехи и грешки, организирахме и наложихме нова методически и концептуално издържана програмна схема, включваща три равностойни модула: театрална програма, съпътстваща програма и творчески работилници.  Натрупаният фестивален опит и разширените международни контакти ни дадоха основание да търсим ново концептуално израстване в съответствие с авангардните световни културни практики и модели.

Така при подготовката на десетото юбилейно издание Организационният комитет реши да наложи изграждане на нов фестивален модел - Международен фестивал за съвременен театър и пърформанс  МФСТП “Нулева гравитация“ Кнежа2017.