page: Pages.Home
request: zvezden-prah

МСФАТ „Звезден прах“

МСФАТ “Звезден прах“ е създаден през 2008 година от НЧ “Борба1896“, гр.Кнежа с изключителното съдействие на Министерство на културата и Българска асоциация на аматьорските театри /БААТ/. Включен е в Националния културен календар на МК за 2010, 2011 и 2012 година. Провежда се всяка година през месец юни. Реализира се с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

Проявата стартира като скромен модул с участие на любителски театри от Кнежа и региона и съпътстваща програма от читалищни формации. На своето четвърто издание, през 2011 година, „Звезден прах“ оформя облика си на национален културен форум. От 2012 година фестивалът е международен и се реализира с подкрепата на Европейския център на аматьорския театър /AITA/IATA/.

Получил национален и международен престиж, днес фестивалът е представителен форум на аматьорското театрално изкуство, обща платформа за развитие на аматьорския театър. Представя стойностна и разнообразна програма от театрални спектакли, творчески работилници и съпътстваща програма от ярки културни прояви - традиционни и иновативни културни събития. В театралния афиш на проявата през годините присъстват селектирани театрални пиеси на български групи и постановки на театрални състави от Италия, Испания, Чехия, Сърбия, Турция, Латвия, Украйна. Традиционно е участието във фестивала на именити български артисти – художници, музикални, танцови изпълнители. Изключителното ниво на събитието през годините се утвърждава с участието и впечатляващото присъствие на танцовия състав на Нешка Робева, балет „Арабеск“ , група „Вакали“, джаз изпълнителят Михаил Йосифов, китаристът Пламен Петров, художниците Любо Георгиев, Деян Вълков, Димитър Петров, Радослав Нейчев, талантите от Фондация „Артист“ , Студио „Юнайтед авангард артист“, Сдружение „Тишина“ и много други.

РЕГЛАМЕНТ

  • МСФАТ “Звезден прах“ няма състезателен характер. Фестивалната програма е организирана в три направления – театрална, съпътстваща програма и творчески работилници.
  • Театралната програма е разделена в два модула – театър за възрастни и младежки театър. Допуска се участие на състави от всички възрастови групи. Всяка група представя спектакъл, експериментален или традиционен, класически или модерен. Екип от официални наблюдатели /“Северната дума“/, експерти в областта, подпомага работата на участниците чрез професионални съвети, провежда обсъждания, изготвя детайлен анализ на работата на режисьори, актьори и сценографи.
  • Творческите работилници се организират в няколко основни направления, съобразени с потребностите на фестивалните участници. Подготвят се и се ръководят от утвърдени специалисти в съответната област. Обучението приключва с представяне на финален продукт.
  • Съпътстващата програма тече паралелно с фестивалната и включва селекция от традиционни и иновативни културни събития.

Към официалната страница на фестивала